Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.25junij.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Zavoda 25. junij.

Varovanje podatkov
Zavod 25. junij bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.25junij.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Omejena odgovornost
Zavod 25. junij ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno z uporabo spletnih vsebin, ki se nahajajo na spletnem naslovu http://www.25junij.si. Zavod 25. junij lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejene pravice uporabnikov
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.25junij.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.