Dr. Peter Pavel Klasinc

Peter Pavel Klasinc je bil rojen v Mariboru. Po končani osnovni šoli  in Gimnaziji  je študiral zgodovino in umetnostno zgodovino v Ljubljani in si pridobil naslov profesor zgodovine in profesor umetnostne zgodovine. Prvo zaposlitev je leta 1968 našel v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, kjer je bil ravnatelj od leta 1972 do 1976 nato se je zaposlil v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bil med leti 1982 do 1994 direktor in nato do upokojitve (16. 9. 2007) je bil vodja oddelka za fonde s področja gospodarstva.


Podiplomski študij je opravil na Univerzi v Zagrebu, kjer je leta 1986 magistriral  in leta 1991 doktoriral.


Strokovno se je izpopolnjeval v arhivih, arhivskih službah ter v drugih arhivom sorodnih ustanovah v Angliji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Franciji, Kanadi, Združenih državah Amerike, Kitajski, Madžarski, Češki, Slovaški, Poljski, v skandinavskih državah in v državah nekdanje Jugoslavije na področjih; mednarodnih strokovnih stikov, zgodovine, arhivistike, arhivskih strokovno - tehničnih vprašanj, uvajanja novih informacijskih tehnologij v arhivsko znanstveno - raziskovalno  in strokovno delo, itd. Leta 1997  si je pridobil najvišji možen strokovni naziv "arhivski svetnik"  in nekaj let prej tudi "znanstveni svetnik". Objavil je okoli štiristo strokovnih, znanstvenih in arhivsko praktičnih ter teoretičnih prispevkov doma in v tujini. Imenovan v različne naše in tuje strokovne komisije, sodeluje z Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu in Filozofsko fakulteto Univerze v Tuzli.


Pred leti je bil imenovan za konzultanta Okrogle mize arhivov sveta (CITRA/ICA), nato je bil redni član sekcije profesionalnih arhivistov (SPA/ICA) pri Mednarodnem arhivskem svetu s sedežem v Parizu (MAS-ICA), bil je član opazovalec Mednarodnega komiteja za gradnje in opremo pri MAS (CBQ/ICA) in član Mednarodnega komiteja za zgradbe in opremo v zmernih klimatskih razmerah pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA-CBTE).


Od leta 1994 je aktiven v politiki. Od leta 1994 do 1997 je bil podžupan Mestne občine Maribor za družbene dejavnosti, član mestnega sveta MOM do leta 1998 in je bil do leta   2007 tudi član MO SLS Maribor. Sedaj je aktiven pri delu v SLS in v MO SLS v Ljubljani.


Je predstojnik Mednarodnega instituta arhivskih znanosti Univerze v Mariboru in direktor izpostave tega inštituta v Trstu, podpredsednik Odbora za Glaserjeve nagrade MOM, član sveta Mariborske knjižnice in Umetnostne galerije Maribor  predsednik Arhivskega društva Maribor in podpredsednik društva Heraldica Slovenica.


Kot profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, kot arhivski  in znanstveni svetnik ter kot doktor informacijskih znanosti s područja humanističnih znanosti je opravil vrsto predavanj na slovenskih in mednarodnih konferencah in je  nosilec ali sodelavec v mnogih slovenskih in mednarodnih projektih.